มมร ล้านนา: พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ พระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที เจ้าอาวาสวัดยางกวง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เมตตาเป็นผู้ประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ต้อนรับนักศึกษา เป็นมิ่งมงคลแก่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU ๔)