มมร ล้านนา: พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ” ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองเจ้าคณะภาค 6-7 (ธ) เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา “โครงการวิทยบริการสอนพระพุทธศาสนาในเรือนจำ” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

ในการนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหารถวายการต้อนรับอธิการบดี และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะศาสนาและปรัชญา หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง