มมร ล้านนา: พิธีปัจฉิมนิเทศและฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร