มมร ล้านนา: พิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2564-2565

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีกล่าวให้โอวาทพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2564-2565 ในการฝึกซ้อมรับประทานปริญญาบัตร

โอกาสนี้พระมหาสกุล มหาวีโร ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา(รก.) ให้เกียรติเมตตาประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2564-2565

ทั้งนี้ผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มมร.วิทยาเขตล้าน และญาติพี่น้อง คณะศรัทธาประชาชน เข้าร่วมงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปี 2564-2565

ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่