มมร ล้านนา: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 31 มกราคม 2567 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กกร.)จังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ( NHEIC) ณ ห้องจองคำ ชั้น 3 โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงใหม่