มมร ล้านนา: พิธีสมโภชพระอุณาโลมแผ่นทองคำเปลวที่ทรงอธิษฐาน

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมพิธีสมโภชพระอุณาโลม แผ่นทองคำเปลว ที่ทรงอธิษฐานและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในมงคลสมัยวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ณ พระอุโบสถโบราณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่