มมร ล้านนา: พิธีเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๖ มอบเกียรติบัตรศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น บุคลากรดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น พร้อมกล่าวให้โอวาท เนื่องในงาน พิธีทำบุญครบรอบ ๓๒ ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ มมร.วิทยาเขตล้านนา ส่วนขยายสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่