มมร ล้านนา: พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 (11th University Sports Tournament of Chiang Mai (USTCM) รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติกล่าวรายงานต่อประธานพิธี

โอกาสนี้ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิด ร่วมแสดงของผู้นำเชียร์ในพิธีเปิดงาน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยมีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆได้แก่ วอลเลย์บอล ฟุตบอล ทำการแข่งขัน ณ มหาวิทยลัยแม่โจ้ และการแข่งขันกีฬา Esports โดยใช้เกมส์ Arena of Valor (ROV) ทำการแข่งขัน ณ ห้องประชุมธรรมบดี (มจร.เชียงใหม่)

โดยการแข่งขันดังกล่าวเป็นการสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา 12 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางกีฬา มีโอกาสได้เรียนรู้การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย