มมร ล้านนา: พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมประกอบพิธี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 25 สิงหาคม 2565