มมร ล้านนา: พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระครูจิตตภัทราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี เจ้าคณะอำเภอสันกำแพง(ธรรมยุต) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานให้โอวาทพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล

โอกาสนี้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้คณาอาจารย์ ครูดีในดวงใจ แต่ละสาขา และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา กล่าวให้โอวาทปิดในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่