มมร ล้านนา: มอบคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสถาปนา ๑๓๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี แก่พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม