มมร ล้านนา: มอบพระพุทธรูป “พระนิรันตราย” ไว้ประจำวิทยาเขตล้านนา

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ งานทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๘๐ ปี พระครูสุวีรธรรมานุยุต (หลวงปู่อินสม สุวีโร) วัดป่าธรรมสันติ เมตตามอบพระพุทธรูป “พระนิรันตราย” ให้กับพระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ไว้ประจำวิทยาเขต กราบขอบพระคุณในความเมตตา พระครูสุวีรธรรมานุยุต (หลวงปู่อินสม สุวีโร) มา ณ โอกาสนี้