มมร ล้านนา: ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ 3 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่นักทรัพยากรบุคคล นำบุคลากรใหม่ นางสาวจีรพร กลิ่นจันอัด ตำแหน่ง นายช่างโยธา เข้ากราบนมัสการรายงานตัวต่อ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โอกาสนี้ รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา ได้ให้นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ ตามภาระงาน วัฒนธรรมองค์กร อยู่กับแบบครอบครัว ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ มีความสุขในการทำงาน โดยมอบหมายให้ ผอ.สำนักงานวิทยาเขตล้านนา และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่