มมร ล้านนา : รองอธิการบดี ต้อนรับ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง เยี่ยมชมบรรยากาศการรับน้องใหม่และชมรม Monk Chat

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาต้อนรับ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง จ.เลย ในโอกาสมาเยี่ยมชมบรรยากาศการรับน้องใหม่ และชมรม Monk Chat การบริการวิชาการด้านภาษา แก่ชาวต่างชาติ  ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา ประจำปีการศึกษา 2562