มมร ล้านนา: รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม :“เวทีสร้างสรรค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น”

นักศึกษา มมร.แข่งขันได้รับ รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม :“เวทีสร้างสรรค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น”โครงการ “เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง ถวายเกียรติบัตรให้กับมหาวิทยาลัย

วันที่ 15 มีนาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รับถวายเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ กิจกรรม: “เวทีสร้างสรรค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” โครงการ “เครือข่ายเยาวชนเชียงใหม่ ไม่ทนโกง :Youth Stand up Against Corruption” กับทีมนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมโครง และร่วมแข่งขันชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2566

จัดโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่