มมร ล้านนา: รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๔ เมืองหางโจว ประเทศจีน

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายเอนก บรรเจิดกิจกุล นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้ากราบนมัสการ พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รายงานผลคว้า ๑ เหรียญทอง คว้า ๑ เหรียญทองแดง ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๔ เมืองหางโจว ประเทศจีน และคว้า ๑ เหรียญทอง จากรายการชิงแชมป์เอเชีย ประเทศมาเลเซีย

โอกาสนี้พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวให้โอวาทให้กำลังในการแข่งขันและมอบของที่ระลึก ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย