มมร ล้านนา: ร่วมงานทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ แม่ศรีทัย จำต๊ะ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมงานทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ แม่ศรีทัย จำต๊ะ โยมแม่ของ พระครูสุธีธรรมาภิรัต เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่ารัชดาราม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ณ วัดป่ารัชดาราม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน