มมร ล้านนา: ร่วมมอบปัจจัยสนับสนุน มมร.วิทยาเขตล้านนา

วันที่ 24 มกราคม 2567 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รับมอบปัจจัย จำนวน 10,000 บาท กับพระอธิการกิตติศักดิ์ สุธีโร (มาลาวงศ์) ดร. เจ้าอาวาสวัดสบวิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนา) ร่วมทำบุญสนับสนุนทาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กราบอนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ ณ ห้องรับรอง รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา MBU 1