มมร ล้านนา: วันบูรพาจารย์ทำบุญตักบาตรและทักษิณานุปทาน

วันที่ 11 กรกฏาคม 2565 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรและทักษิณานุปทาน วันบูรพาจารย์ ปีที่ 12 และปีที่ 14 แห่งวันมรณกาลพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตล้านนา ณ อาคารปฏิบัติธรรม อ.อ.ป. วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่