มมร ล้านนา: วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พรรษา ๙๐ พรรษา

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาเป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้แทน ๕ สถาบัน ถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

นายจำรัส มณีวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ถวายเครื่องราชสักการะ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผศ.ดร. ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล (คำอาศิรวาท) ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดร้องเพลง “สรรเสริญพระบารมี” และเพลง “สดุดีพระแม่ไทย” จากนั้นกล่าวคำว่า “ทรงพระเจริญ” โดยพร้อมเพรียงกัน จำนวน ๓ ครั้ง

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้โอวาทและนำเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครู นักเรียนและนักศึกษา จากทั้ง ๕ สถาบันร่วมถวายพระพรชัยมงคล