มมร ล้านนา: ว.วชิรเมธีนำปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิโครงการวิปัสสนาสากล ปีที่ 2

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการวิปัสสนาสากล ปีที่ 2 กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลลากร นักศึกษา มมร. วิทยาเขตล้านนา บุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ

กิจกรรมภาคเช้า ให้เกียรติเป็นวิทยากรโดย ครูโยคะ ธัญชิตา ปานคง ฝึกโยคะภาวนา ธรรมคีตะภาวนา ลมหายใจแห่งความสุข

ครูต่าย นิทรา กิตติยากร ณ อยุธยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ฝึกสมาธิคลื่นเสียงบำบัดระฆังแห่งสติภาวนา กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลลากร นักศึกษา มมร. วิทยาเขตล้านนา บุคคลทั่วไป และชาวต่างชาติ

กิจกรรมช่วงบ่าย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโดย วิปัสสนาจารย์ Ven. Tenzin Dorjee นำฝึกสมาธิ เดินและนั่ง 1 บัลลังก์

พระเดชพระคุณ พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เมตตาให้เกียรติบรรยายธรรม เรื่องวิปัสสนาสากลสู่ความหลุดพ้น “ศิลปะแห่งการตื่นรู้อยู่กับปัจจุบัน” และนำปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิ และร่วมถวายทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 32 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตล้านนา

ดำเนินโครงการโดย พระมหาวราสะยะ วราสโย,ดร.ป.ธ. 9 อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และทีมงาน ณ กรีนเลค รีสอร์ท ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่