มมร ล้านนา: สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณ พระกิตติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักเรียน นักศึกษา ในการสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๖๖ สนามสอบวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต ภาค ๗

โอกาสนี้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นผู้อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง เปิดสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมนำบุคลากร เป็นคณะกรรมการคุมสอบธรรมศึกษา สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่อ่องสอน(ธ)

ณ ห้องสอบโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน และ ห้องสอบ มมร.วิทยาเขตล้านนา วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระสงฆ์ สามเณร คณะกรรมการคุมสอบ และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน นักศึกษา เข้าสอบธรรมสนามหลวง สอบธรรมศึกษา ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้