มมร ล้านนา: สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพระภิกษุ สามเณร เปิดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท – ชั้นเอก ประจำปี ๒๕๖๖ สมัยที่ ๒ สนามสอบวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต ภาค ๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน และวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร เป็นคณะกรรมการคุมสอบ สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่อ่องสอน(ธ)

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ และสนองงานคณะสงฆ์ในการสอบธรรมสนามหลวง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่