มมร ล้านนา: สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2565

วันที่ 4 มีนาคม 2566 บรรยากาศสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2565 นักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ มมร วิทยาเขตล้านนา สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่