มมร ล้านนา: สอบปลายภาคเรียนฤดูร้อน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา สอบปลายภาคฤดูร้อน ณ ห้องประชุมพระราชปริยัติโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU 4)