มมร ล้านนา: อธิการบดีตรวจเยี่ยม สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี,ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม,รองเจ้าคณะภาค ๖-๗ (ธรรมยุต) เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ และตรวจเยี่ยมสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่สาม สนามสอบวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ธรรมยุต ภาค ๗

โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร ถวายการต้อนรับท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ อาคารปฏิบัติธรรม ออป. วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่