มมร ล้านนา: อธิการบดีมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ มมร.วิทยาเขตล้านนา

พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จากกลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักษ์ไทย ๑๔ แห่ง ในการนี้พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมตตามอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้วิทยาเขตล้านนา ๑๑ กล่อง

โอกาสนี้ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อนำไปบริโภคต่อไป

ผศ.ดร.ตระกูลชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา เป็นตัวแทนอธิการบดี มอบเสื้อกีฬาให้กับบุคลากรวิทยาเขตล้านนา วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU ๔