มมร ล้านนา: อบรมด้านเทคโนโลยีเพื่อความเป็นวิทยาเขต แห่งศีลธรรมและดิจิทัล

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรพัฒนาสายสนับสนุนและผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีเพื่อความเป็นวิทยาเขต แห่งศีลธรรมและดิจิทัล (โครงการวิทยาเขตแห่งศีลธรรมและดิจิทัล ประจำปี 2565) ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

โอกาสนี้ ผศ.ดร.อุเทน ลาพิงค์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา @kkU มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น