มมร ล้านนา: เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับ มมร.ส่วนกลาง เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

คณาจารย์ฝ่ายบรรพชิต มมร.วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับ มมร.ส่วนกลาง เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 2- 6 มีนาคม 2566 ณ มมร.ส่วนกลาง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม