มมร ล้านนา: เตรียมความพร้อมสอบ ก.พ. ปี2567

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ ก.พ. ปี 2566 แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ โดยมีเรืออากาศเอก บุญยัง ชุ่มชื่น อนุศาสนาจารย์ กองบิน 41 ศิษย์เก่า มมร.วิทยาเขตล้านนา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ให้เกียรติบรรยายเตรียมความพร้อมในการอ่านหนังสือและวางแผนในการสอบ ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4