มมร ล้านนา: เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด วิทยาเขตล้านนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด วิทยาเขตล้านนา จำนวน 4 อัตรา

1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการศึกษา 1 อัตรา

3. ตำแหน่ง นายช่างโยธา รับสมัคร 1 อัตรา

4. ตำแหน่ง นักการภารโรง รับสมัคร 1 อัตรา

รับสมัคร วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2566 ดูรายละเอียดสแกนคิวอาร์โค๊ด