มมร ล้านนา: เรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาปี 1 สาขาวิชาวิชาการปกครอง

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 คณาอาจารย์สาขาวิชาการปกครอง ปรับพื้นฐาน นักศึกษาปี 1 มมร.วิทยาเขตล้านนา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม MBU 4 อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์