มมร ล้านนา: แจกผักสดถวายเป็นพระราชกุศลนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และญาติธรรม พ่อหนานหล้า พี่น้องชาวสวนอำเภออมก๋อย เชียงใหม่ แจกผักสดๆ 15 ตัน (15,000 กก.) เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวง ร.9 ณ ค่ายกาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่