มมร ล้านนา: แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมการแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 รวม 12 สถาบันการศึกษา ณ หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่