มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาต่อปี 2567 กศน. อำเภอสารภี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้บริการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อปี 2567 แก่นักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสารภี (กศน.) ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการอำเภอสารภี