มมร ล้านนา: แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2565 อ.สันป่าตอง

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการปกครอง ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เครดิตภาพ อาจารย์สรวิศ พรมลี