มมร ล้านนา: แนะแนวศึกษาต่อปีการศึกษา2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษามมร วิทยาเขตล้านนา ร่วมงานกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา “แนะแนวศึกษาต่อปีการศึกษา2566” ณ ห้องประชุมสุภเมธี โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน