มมร ล้านนา: แบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 พระครูวินัยธรสัญชัย ญาณวีโร,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจเยี่ยมนักศึกศึกษา ชมรม Monk Chat Program มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการ “เเบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้ม จากพี่สู่น้อง” ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบ้านเเม่ตะละเหนือ ต.เเม่เเดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่