มมร ล้านนา: โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 พระราชปัญญาวชิโรดม” เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปี 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ในโอกาสนี้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ , ผศ.ดร. รองอธิการบดี มมร วิทยาเขตล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมนักศึกษาปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเย็น ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่