มมร ล้านนา: โครงการบูรณาการพระสอนศีลธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมฯ

วันที่ 8 กรกฏาคม 2565 พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ เจ้าคณะภาค 6-7(ธ) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นำไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย และปาฐกถาพิเศษ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการพระสอนศีลธรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียงตามแนววิถีพุทธ (ต่อยอด phase 2) จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.

ในโอกาสนี้กล่าวต้อนรับโดยพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน(ธ) และกล่าวรายงานถวายโดย ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณแสง จันทร์งาม MBU 3 มมร วิทยาเขตล้านนา