มมร ล้านนา: โครงการปุพพเปตพลี สืบสานประเพณีเดือนสิบสองล้านนา

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ พระมหาสกุล มหาวีโร, ผศ.ดร, ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปุพพเปตพลี สืบสานประเพณีเดือนสิบสองล้านนา พร้อมทั้งเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง เรื่อง“ปุพพเปตพลี ๑ กัณฑ์” ทำสมาธิแผ่เมตตาพื้นเมืองโดยงานกิจการนักศึกษา บุคลากร คณะกรรมการนักศึกษาและนักศึกษา มมร.วิทยาเขตล้านนา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการปุพพเปตพลี สืบสานประเพณีเดือนสิบสองล้านนา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU ๔