มมร ล้านนา: โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2-3

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร. อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมที่ 1 โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาโดยมีคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม เอกสารการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4