มมร ล้านนา: โครงการรวมใจแบ่งปันเพื่อน้องบนดอยสูง ปีที่ 9

วันที่ 19 มีนาคม 2566 พระมหาวราสะยะ วราสโย พร้อมด้วยอาจารย์ มมร.วิทยาเขตล้านนา กล่าวให้โอวาทเปิดโครงการรวมใจแบ่งปันเพื่อน้องบนดอยสูง ปีที่ 9 จัดโดยชมรมกะเหรี่ยงโปว์ จิตอาสาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ระหว่างวันที่ 18 -19 มีนาคม 2566 กิจกรรมทำมอบอุปกรณ์สำหรับทำครัวประกอบอาหาร อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ผ้าห่ม ขนม และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 90 กว่าคน สนับสนุนโดยพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง มมร.วิทยาเขตล้านนา และคณะญาติธรรมเชียงใหม่ ผู้ใหญ่ใจดี กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนบ้านขุนยะ ตำบลบ้านหลวง อำเภออมทอง จังหวัดเชียงใหม่