มมร ล้านนา: โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนาประจำปี 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี 2566 กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 9 วัด โดยคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ มณฑลพิธีหน้าอาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4