มมร ล้านนา: โครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี 2565 “กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา”

วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 พระกิตติวิมล เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ – หางดง(ธ) เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียคาถา กล่าวเปิดโครงการวันสำคัญของชาติและศาสนา ประจำปี 2565 “กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา” มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

ในโอกาสนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มมร วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา พร้อมกันนี้คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประกอบด้วย โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน โรงเรียนเมตตาศึกษา และโรงเรียนพุทธิโศภน ณ บริเวณ มณฑลพิธีลานหน้าองค์พระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่