มมร ล้านนา: โครงการวันสุนทรภู่ “ตามรอยกวีสี่แผ่นดิน สู่บุคคลสำคัญของโลก”

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่ “ตามรอยกวีสี่แผ่นดิน สู่บุคคลสำคัญของโลก” คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปี 1-4 มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 300 รูป/คน