มมร ล้านนา: โครงการสัมมนาวิชาการ สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปี 3

วันที่ 19 มีนาคม 2566 พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฒโน อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ Seminar Political and Religion คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง ชั้นปี 3 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่