มมร ล้านนา: โครงการสัมมนาวิชาการสอนสังคมศึกษา“นวัตกรรมสื่อการสอนแบบสมัยใหม่”

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการสัมมนาวิชาการสอนสังคมศึกษา“นวัตกรรมสื่อการสอนแบบสมัยใหม่” คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4