มมร ล้านนา: โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปี 2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน(ธ) เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรพระสอนศีลธรรมดีเด่น และกล่าวให้โอวาทเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประจำปี 2566

โอกาสนี้พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนากล่าวถวายรายงาน นำบุคลากร มมร.วิทยาเขตล้านนา ถวายการต้อนรับพระเทพวชิราธิบดี เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน(ธ) ประธานพิธีเมตตาเปิดงานดังกล่าว

ภาคเช้า ร้อยตำรวจเอกสี่ทิศ อ่ำถนอม บรรยายเรื่อง “แรงบันดาลใจในการเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน” โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประจำปี 2566

ภาคบ่าย พระครูปลัดสุวัฒนสัจจคุณ,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “พุทธศาสนากับเป้าหมายในการสอน” โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประจำปี 2566

การใช้ระบบฐานข้อมูลพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและข้อปฏิบัติการส่งเอกสาร บรรยายโดย นายจิรทัศน เนธิบุตร และ นางสาวกาญจนา ซาวปิง

กล่าวให้โอวาทปิดโครงการ โดย พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่