มมร ล้านนา: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งปันประสบการณ์“เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบ่งปันประสบการณ์ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” ให้กับคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตล้านนา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ วิทยากรโดย พระมหามฆวินทร์ ปริสุตฺตโม,ผศ.ดร. รองอธิการบดีด้านวิจัยและนวัตกรรม รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย พร้อมทีมวิทยากร มมร.วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มมร.วิทยาเขตล้านนา MBU 2